Velkommen til forsamlingen vår

Vi er et fellesskap for alle generasjoner, med ulike tilbud til ulike grupper og livssituasjoner.

Gudstjenesten søndag er vår hovedsamling hvor Guds ord forkynnes, og vi ber og synger sammen.

LES MER

Velkommen på

Velkommen på

søndag 25, februar 2024
Kåre B Sanna taler over søndagens tekst i Lukas 7:36-50 (om synderinnen i Simons hus)
Hør her
søndag 18, februar 2024
Håkon Leite taler over Samle 98 "En ny sang for Herren"
Hør her
søndag 4, februar 2024
Øystein Rønhovde taler over Joh 15, 9-12 "Bli i min kjærlighet"
Hør her
søndag 4, februar 2024
Øystein Rønhovde taler over Matteus 17:1-9 "Jesu herlighet og vår frelse"
Hør her
Powered by Cornerstone