Personvern

Personvernerklæring for Drammen Misjonsforsamling

I Drammen Misjonsforsamling ønsker vi å bygge et fellesskap hvor du kan føle deg sett, ivaretatt og fulgt opp på en god måte. Du kan delta i fellesskapet vårt uten å oppgi dine personopplysninger til oss, men for en del av tjenestene våre er vi avhengige av å behandle personopplysninger. Vi ønsker å være åpne på hvilke opplysninger vi behandler, og hva vi bruker disse til. Du skal være trygg på at vi behandler dine opplysninger på en forsvarlig måte.

Drammen Misjonsforsamling er en menighet i Norsk Luthersk Misjonssamband, som er ansvarlig organisasjon for behandlingen av dine personopplysninger.

Har du spørsmål eller trenger å komme i kontakt med oss, ta kontakt på drammenmisjonsforsamling@nlm.no

Opplysninger gitt ved samtykke

Dersom du ønsker det, kan du gi ditt samtykke til å motta informasjon om Drammen Misjonsforsamlings arbeid på e-post eller sms. Vi registrer navn og de kontaktopplysningene du gir oss, og bruker disse til å sende deg informasjon om det som skjer i menigheten.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke via lenke i e-post og nyhetsbrev, eller ved å ta kontakt direkte med pastor.

Opplysninger om medlemmer

Vi registrerer navn, fødselsdato, adresse og kontaktinformasjon på våre medlemmer for å følge opp medlemmene på en tilfredsstillende måte. Vi registrerer navn og fødselsdato fordi vi trenger å vite hvem du er, og kontaktinformasjon for å kunne sende deg medlemsinformasjon, sakspapirer og innkalling til årsmøte.

Dersom vi søker om offentlig støtte (som for eksempel Frifond) vil medlemsopplysningene deles med Norsk Luthersk Misjonssamband Ung, og vi kan bli pålagt å vise medlemslistene våre til myndighetene i forbindelse med kontroll av søknaden. Vi bruker anonym statistikk fra medlemslistene våre til å forstå hvilke aldersgrupper medlemmene våre tilhører, og hvor de hører hjemme geografisk.

Vi oppbevarer informasjon om medlemmer i 5 år etter at medlemskapet er avsluttet. Dette gjør vi fordi vi er pålagt å lagre informasjon om betalinger og grunnlag for søknader om medlemssøtte.

Powered by Cornerstone